درباره ما

شرکت ویژن طرح رسام از فعالین حوزه تبلیغات در رسانه های آنلاین و آفلاین می باشد. ما مبتکر تبلیغات هدفمند بر اساس زنجیره مشاغل هستیم.

در تبلیغات به سبک ویژن، تبلیغات بر روی مخاطب هدف شما بصورت سلسه تبلیغ برای بالا بردن اثر بخشی بیشتر انجام می شود تا علاوه بر افزایش تاثیر تبلیغات، هزینه های سنگین تبلیغات و برندینگ به کسب و کارهای نوپا تحمیل نگردد