جایگاه امیرآباد

نشانی:امیرآباد، پایین تر از بیمارستان قلب، جایگاه شماره ٢٤٠
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ٥ تابلوی خروجی
دید از خیابان: دید کامل از بزرگراه چمران
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

am-0
تابلوی am-0

تابلوی am-0

am-11-16
تابلوی am-16 تابلوی am-15 تابلوی am-14 تابلوی am-13 تابلوی am-12 تابلوی am-11

تابلوی am-16

تابلوی am-15

تابلوی am-14

تابلوی am-13

تابلوی am-12

تابلوی am-11

گالری جایگاه

درخواست مشاوره