جایگاه دادمان

نشانی: شهرک غرب، بلوار دريا، جایگاه شماره ١٩٥
موقعیت تابلوها: ٢ طرف سایبان، ٣ طرف بیلبورد فوقانی، ٣ عدد تابلو ورودی
دید از خیابان: دید کامل از بلوار دريا
نور: پروژکتور SMD ٥٠ ،با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

da-0
تابلوی da-0

تابلوی da-0

da-11-12
تابلوی da-11 تابلوی da-12

تابلوی da-11

تابلوی da-12

da-21
تابلوی da-21

تابلوی da-21

گالری جایگاه

درخواست مشاوره