جایگاه انقلاب وصال

نشانی: خیابان انقلاپ، نبش خیابان وصال شیرازی
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ٢ تابلوی ورودی
دید از خیابان: دید کامل از خیابان انقلاب و وصال شیرازی
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

ev-0
تابلوی ev-0

تابلوی ev-0

ev-21-22
تابلوی ev-21 تابلوی ev-22

تابلوی ev-21

تابلوی ev-22

گالری جایگاه

درخواست مشاوره