جایگاه ستارخان

نشانی:ستارخان-نبش خیابان بهبودی-جایگاه شماره ٢٧٥
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ١ عدد تابلوی ورودی، ٥ عدد تابلوی خروجی
دید از خیابان: دید کامل از خیابان ستارخان و بهبودی
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی : اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

st-0
تابلوی st-0

تابلوی st-0

st-11-15
تابلوی st-15 تابلوی st-12 تابلوی st-13 تابلوی st-14 تابلوی st-11

تابلوی st-15

تابلوی st-12

تابلوی st-13

تابلوی st-14

تابلوی st-11

گالری جایگاه

درخواست مشاوره