درباره ما

شرکت ویژن طرح رسام با بهره‌گیری از نیروهای جوان و خلاق در زمینه مشاوره بازاریابی و تبلیغات محیطی بنگاه‌‌های متوسط از سال 1391 به طور رسمی شروع به کار کرد.
این گروه با رسالت رونق اقتصادی و رویکردی متفاوت با نگاهی نوگرایانه نسبت به پویایی و ارتقاءِ سطح کسب و کار بنگاه‌های متوسط پا به عرصه گذاشت.
آرمان‌ شرکت کمک به توسعه پایدار و رشد مقیاس پذیر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می‌باشد.