جایگاه حکیمیه

نشانی: حکیمیه، بلوار بهار، خیابان شکوفه، جایگاه شماره ١٦٩
موقعیت تابلوها: ٢ طرف سایبان، ٣ طرف بیلبورد فوقانی، ٤ عدد تابلو ورودی
دید از خیابان: دید کامل از خیابان شکوفه و بلوار بهار
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

ha-0
تابلوی ha-0

تابلوی ha-0

ha-3
تابلوی ha-3

تابلوی ha-3

ha-21-22
تابلوی ha-22 تابلوی ha-21

تابلوی ha-22

تابلوی ha-21

ha-23-24
تابلوی ha-24 تابلوی ha-23

تابلوی ha-24

تابلوی ha-23

گالری جایگاه

درخواست مشاوره