جایگاه مرزداران

نشانی: مرزداران، بلوار آريافر، جایگاه شماره ١٩٧
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ١ تابلو ورودی، ٨ تابلوی خروجی، ٤ تابلوی بک لایت
دید از خیابان: دید کامل از بلوار آريافر
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

ma-0
تابلوی ma-0

تابلوی ma-0

ma-13-15
تابلوی ma-13 تابلوی ma-14 تابلوی ma-15

تابلوی ma-13

تابلوی ma-14

تابلوی ma-15

ma-21
تابلوی ma-21

تابلوی ma-21

ma-31
تابلوی ma-31 تابلوی ma-31 تابلوی ma-31

تابلوی ma-31

تابلوی ma-31

تابلوی ma-31

گالری جایگاه

درخواست مشاوره