جایگاه پارک شهر

نشانی: خیابان وحدت اسلامی،روبروی پارک شهر،جایگاه شماره ٢٤١
موقعیت تابلوها:٢ طرف سایبان، ٥ عدد تابلوی خروجی
دید از خیابان: دید کامل از خیابان ارزانی و خیابان وحدت اسلامی
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی : اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

vp-0
تابلوی vp-0

تابلوی vp-0

vp-11-16
تابلوی vp-11 تابلوی vp-12 تابلوی vp-13 تابلوی vp-14 تابلوی vp-15 تابلوی vp-16

تابلوی vp-11

تابلوی vp-12

تابلوی vp-13

تابلوی vp-14

تابلوی vp-15

تابلوی vp-16

گالری جایگاه

درخواست مشاوره