جایگاه پارک ساعی

نشانی: خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، جایگاه شماره ١٥٣
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ٢تابلوی خروجی
دید از خیابان: دید کامل از خیابان ولیعصر
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت
نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

vs-0
تابلوی vs-0

تابلوی vs-0

vs-11-12
تابلوی vs-12 تابلوی vs-11

تابلوی vs-12

تابلوی vs-11

گالری جایگاه

درخواست مشاوره