جایگاه دماوند

نشانی: خیابان دماوند، قبل از میدان امام حسین، جایگاه شماره ٢٣٢
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ٤ عدد تابلو ورودی
دید از خیابان: دید کامل از دو طرف خیابان دماوند
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

dg-0
تابلوی dg-0

تابلوی dg-0

dg-11-14
تابلوی dg-11 تابلوی dg-12 تابلوی dg-13 تابلوی dg-14

تابلوی dg-11

تابلوی dg-12

تابلوی dg-13

تابلوی dg-14

گالری جایگاه

درخواست مشاوره