جایگاه ولنجک

نشانی: ولنجک، بام، بلوار دانشجو
موقعیت تابلوها: ١ تابلوی ورودی، ٢ تابلوی خروجی
دید از خیابان: دید کامل از خیابان شريعتی
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

vb-11
تابلوی vb-11

تابلوی vb-11

vb-21-23
تابلوی vb-23 تابلوی vb-21 و vb-22

تابلوی vb-23

تابلوی vb-21 و vb-22

گالری جایگاه

درخواست مشاوره